skenet

Ponúkame tieto služby:

Inštalácia desktopovych OS ,'XP, VISTA/

Konfigurácia operačných systémov

Nastavenie, konfigurácia desktopových OS

Inštalácia a nastavenie aplikačného S'W

Servisné služby IT

Hardware

Iné služby IT

Prepravné služby

Sieťové a serverové služby

Inštalácia SW a HW v sieťovom prostredí Iné práce v sieťovom prostredí

Expresný servisný zásah alebo služba

, ktorá bude vykonaná v deň nahlásenia, alebo do 24 hod.
2007-2017 Skenet, s.r.o. All rights reserved.